Et open source organisatorisk værktøj udviklet i fællesskab med OS2

OS2mo er koordineret, udviklet og testet inden for OS2-samarbejdet hos udvalgte kommuner

OS2mo er et værktøj udviklet i samarbejde med det Offentlige Digitaliseringsfællesskab, OS2 Fællesskabet er både et samarbejde og en forening mellem offentlige myndigheder. OS2 har en ambition om at forbedre værdien og relevansen i digitaliseringen for borgerne og brugerne. Det gør man ved at udvikle og anvende Open Source Software.

OS2 bygger desuden på en filosofi om at fremme samarbejde, vidensdeling og udvikling. Dette sker gennem en transparent og åben udviklingsproces, men også ved at medlemmerne og interesserede samles i relevante grupper. I disse grupper bidrages der til fællesskabet ved at skabe og dele.

OS2mo i fællesskab med OS2

Udviklingskraft

OS2mo i fællesskab med OS2

Relevante digitale løsninger

OS2mo i fællesskab med OS2

Resultater

Med OS2 øges værdien ved at forbedre det offentlige ejerskab i den digitale udvikling. Med Open Source er softwarens kildekode offentlig tilgængelig til brug for alle, men betyder også at alle kan bidrage til at gøre software bedre, mere relevant og nemmere at tilpasse til egne behov. Dette involverer desuden, at kontrollen og tilpasningsmulighederne til softwaren styres af brugeren og kunden. Dette er muligt, fordi Open Source software ikke er betinget og låst af licenser eller patenter fra udviklere og virksomheder. 

Samspillet med OS2 er afgørende for Magenta

OS2 har samlet langt over halvdelen af landets kommuner i et samarbejde, der er præget af de samme værdier, som kendetegner Magenta: Åbenhed og en ærlig tilgang til projekter og løsninger. OS2 stiller krav, udbyder og giver modspil til leverandørerne, og det holder os skarpe.

Vi har følgende løsninger, der er udviklet i samarbejde med kommunerne i OS2:

Det er vores håb, at OS2 vil opruste i de kommende år, sådan at foreningen kan levere et kvalificeret modspil til leverandører såvel som de øvrige organisationer, blandt andet KOMBIT, der dominerer markedet for kommunal it.

Med Open Source software har fællesskabet det formål at udvikle software billigt og sikre en stærk forankring til behov og relevans inden for fællesskabets og medlemmernes rammer. Det sker først og fremmest ved, at softwaren udvikles gennem et kollektivt samarbejde, der deler udviklingsomkostninger. For det andet sker det ved, at softwaren bliver lagt frit tilgængelig for alle til fri afbenyttelse, og en åbenhed for at andre også kan bidrage med forbedringer til udviklingen. Her kan du eller din organisation bidrage både med økonomi og/eller ressourcer gennem f.eks. OS2-samarbejdet, hvor Magenta er udvalgt til at stå for udviklingen.

Open Source Software

Med Open Source Software har alle mulighed for tilpasse, justere, opgradere samt anvende software, da det bygger på fire former for friheder:

  1. Frihed til at bruge
  2. Frihed til at undersøge
  3. Frihed til at forbedre
  4. Frihed til at dele

Med Open Source er softwarens kildekode offentlig tilgængelig til brug for alle, men betyder også at alle kan bidrage til at gøre software bedre, mere relevant og nemmere at tilpasse til egne behov. Dette involverer desuden, at kontrollen og tilpasningsmulighederne til softwaren styres af brugeren og kunden. Det sker på baggrund af, at Open Source software ikke er betinget og låst af licenser eller patenter fra udviklere og virksomheder. Dette betyder blandt andet, at risikoen for en fastlåst situation, ved f.eks. konkurs, mindskes. Open Source medfører også, at I ikke skal betale for brugerlicenser og de nødvendige fornyelser, men udviklingen er betinget af at nogle tager andel i at udvikle og forbedre systemet.

Læs meget mere om vores samarbejde med OS2-fællesskabet hér

Tænker du på hvilke fordele, der er ved open source? Så læs videre på OS2s hjemmeside.

Er du mere nysgerrig på open source, så tag et kig på OSI eller Open Source Guides eller på Make Use of Explains Open Source.

Mere om licenstyper? Se Joinup Licensing Assistant.

Er du klar på open source nu og ivrig for at komme i gang? Kig på OS2’s produkter og filosofi. Bliver du i tvivl om noget eller har spørgsmål, kan du kontakte OS2s sekretariat.